U miratua raporti për Kriporen e Ulqinit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Këshilli Drejtues i ndërmarrjes publike Parqet Kombëtare miratoi Vendimin për miratimin e raportit për Kriporen e Ulqinit për periudhën gusht 2016-shtator 2017. Raporti ka të bëjë me aktivitetet që kjo ndërmarrje ka kryer në Kripore me qëllim ruajtjen e biodiverziteti.

Gjithashtu në këtë seancë u miratua edhe Vendimi për formimin e Trupit këshillues për Kripore, si organ  pranë Këshillit drejtues. Parqet Kombëtare menaxhojnë Kriporen e Ulqinit prej vitit 2015.

 

Share.