U mbajt takimi me temën  Kapitulli 23 dhe 24

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shkolla e udhëheqjes demokratike të cilën e administron Aleanca qytetare nga Podgorica ka mbajtur seminarin treditor në Ulqin. Seminari kësaj radhe u mbajt  me gjeneratën e gjashtëmbedhjete të kësaj organizate e cila rreth vetes grumbullon rreth 600 alumnistë të stukturave të ndryshme shoqërore.

Tema e këtij takimi ishte “Kapitulli 23 dhe 24 –sfidat dhe procesi i negocimit” , pastaj standardet dhe praksa e Unionit Europian në lëminë e azileve,  lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe bashkëpunimi ndërkombëtar policore me theks tek EUROPOLI, INTERPOLI DHE SELEK.

Share.