TV TEUTA/EMISIONI FLASIM- RROLI DHE POZITA E GRUAS NE SHOQERI 9 3 2017