TV Teuta “FOCUS”-Analize e rezultateve nga zgjedhjet presidenciale