TV TEUTA/Focus: Analize e ecurise se fushates se Zgjedhjeve lokale ne Ulqin 31 1 2018