Tryezë e rrumbullakët

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Menaxhimi me të Mirat Detare, është titulli i tryezes së rrumbullakët të cilën të ejten e organizon OJF MOGUL në bashkpunim me OJF MANS, në kuadër të projektit “Avancimi i transparencës dhe përgjegjësisë së qeverisë”. Do të prezentohet raporti mbi investimet e ndërmarrjeve publike, mbi menaxhimin e të Mirave Detare në territorin e komunës Ulqinit për periudhen 2009- 2012, kurse raporti i monitorimit do të prezantohet nga perfaqesuesit e MANSIT.

Share.