Të Mirat Detare paralajmërojnë që të respektohen të drejtat autoriale

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nga ndërmarrja publike të Mira Detare kanë paralajëruar organizatorët e koncerteve apo evenemineteve të ndryshme të cilët mbahen në zonën e të Mirave Detare, se janë të obliguar të nënshkruajnë marrëveshje me shoqatat relevante që merren me mbrojtjen e të drejtave të autorit, në mënyrë që të evitohen pasojat juridike.

Nga kjo ndërmarrje thonë se kjo është obligim ligjor i paraparë edhe me marrëveshjen e nënshkruar me shfrytëzuesit e hapsirës që është në jurisdiksion të të Mirave Detare.

Share.