Ndihmë fëmijëve

Organizata e Kombëve të Bashkuara që ndihmon fëmijet, UNICEF ka kumtuar se në 6 muajt e ardhshëm duhen 500 milion dollar ndihmë për crrenjosjen e virusit të Ebolës dhe përkujdesjen e disa mijëra fëmijëve, prindërit e të cilëve kanë vdekur  nga kjo sëmundje. 200 milion dollar tashme janë siguruar por për 6 muajt e ardhshëm lypsen edhe 300 milion dollar. Ky buxhet i zgjeruar do të ndihmonte 10 000 fëmijeve që kanë mbetur jetim.