17 medalja za mlade atletičare iz Ulcinja

Na 29. pojedinačnom i VIII ekipnom prvenstvu Crne Gore za mlađe juniore/ke, koje je održano 7. i 8. avgusta u Pljevljima, atletičari Atletskog kluba "Orion" kući su se vratili sa 17 medalja. Mladi atletičari su osvojili 5 zlatnih, 4 srebrne i 8 bronzanih medalja. Najznačajniji rezultat ostvarila je atletičarka Nikolina Marović u kategoriji mlađe pionirke, koja je 1.500m u jakoj konkurenciji mlađih juniorki osvojila prvo mjesto i ujedno ostvarila normu za prvenstvo Balkana, dok je drugog dana ostvarila i sjajan rezultat u trci na 800m, gdje je postavila lični rekord i osvojila srebrnu medalju. Dvije zlatne medalje osvojio je Milivoje Pajović, i to u disciplini bacanja kladiva i koplja, kao i dvije bronze u bacanju kugle i diska. Mlađa pionirka Elzana Guberinić osvojila je zlato u trci na 800m i dva srebra, u trci na 100 i 400m. Antonela Gazivoda osvojila je zlato u bacanju koplja, i dvije bronze u bacanju diska i u troskoku. Nora Selčanin osvojila je srebro u bacanju koplja, dok je Suana Tafić bronzana u istoj kategoriji. Boban Madžgalj osvojio je dvije bronze na 1500 i 800m, dok je Nemanja Madžgalj bronzani na trci od 400m. S. Vukčević

Izvjestan tender za kućice na Adi, ubrzo raspisivanje novih tendera za investicije

U narednom periodu opštini Ulcinj biće date veće ingerencije od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskog dobra.  Prema riječima novoimenovanog koordinatora za Morsko dobro za Bar i Ulcinj Omera Bajraktarija, u planu je sistematizacija radnih mjesta, ali i izmjene u pravcu investicija, ustupanju na korišćenje dijela morskog dobra i veća saradnja sa lokalnom samoupravom. "Svi smo svjedoci da Morsko dobro, pogotovo u Ulcinju, nije izvršilo razvojnu funkciju kako treba, i naša namjera je da u skladu sa aktuelnim zakonskim rješenjima to poboljšamo. To će biti uobličeno u narednom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji će se usvojiti veoma brzo. Što se tiče investicija, mi smo imali slučaj da se o investicijama za Ulcinj nije odlučivalo ovdje, i da je praćenje investicija bilo na jako lošem nivou. Radi se o mnogo propusta iz ranijeg perioda koje mi želimo da otklonimo", kazao je Bajraktari. Dio većih investicija u Ulcinju, poput rekonstrukcije velike skele na Maloj plaži, izgradnja kontrolnog objekta na Adi, šetališta od rta Đerane do hotela „Albatros“ i druge, još uvijek nijesu realizovane, a razlog tome su neuspjeli tenderi. Bajraktari vjeruje da će se ubrzo steći uslovi za raspisivanje novih tendera, ali i realizaciju dijela investicija. Uprkos tome što je prema resornom  Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućen zahtjev  da se tender za kućice na Adi Bojani odloži za narednu godinu, iz ministarstva je dobijen negativan odgovor. Za sada se ne zna ni sudbina stotinjak nelegalnih objekata na Adi Bojani,  koji su izgrađeni bez dozvole. Ljeto se zahuktava, a Ulcinj i zvanično bilježi najveću posjećenost od svih gradova u periodu. Zakupci plaža se nadaju dobroj sezoni, kojom će nadoknaditi gubitke od prošle godine. Morsko dobro je i ove godine odlučilo da zakupcima plaža, privremenih objekata i restoranima koji su zahvatu Morskog dobra omogući umanjenje cijene godišnjeg zakupa za 50%. "Donijeta je odluka o  odobravanju  popusta i za ovu godinu, i ja mislim da je to jedna dobra odluka i ona dosta pomaže zakupcima  jer svi znamo da prošle godine gotovo da nije ni bilo sezone. Što se tiče sezone, svjedoci smo da je sezona zaista dobro krenula i prema mojim informacijma ona je na nivou od oko 85% u odnosu na 2019. godinu, dok je posjećenost Ulcinja oko 55-60% ukupne posjećenosti u Crnoj Gori", zaključuje Bajraktari. S. Vukčević

Ada spremna za dolazak većih grupa gostiju, u narednim danima završetak prehranjivanja plaže

Na svakom uglu HTP  „Ada Bojana“ ovih dana primjetni su užurbani radnici, koji vrijedno rade na posljednjim pripremama za početak i veliko otvaranje pred glavnu turističku sezonu. Sa slabim finansijskim mogućnostima, ali ne i sa manjkom volje, u HTP čine sve u njihovoj mogućnosti da se veće grupe gostiju dočekaju što spremnije. Sanirana je šteta na plaži, pripadnici Vojske Crne Gore sa njihovom mehanizacijom proširuju plažu pijeskom sa okolnih pješčanih brda, a u toku su posljednje pripreme pred otvaranje i potpuno novog restorana nadomak plaže. Već početkom mjeseca, na Adi boravi i dvadesetak gostiju, uglavnom iz zemalja regiona. "Pripreme su gotovo završene, dio koji je namijenjen isključivo za nudiste je u potpunosti spreman i postavljen je dio plažnog mobilijara. U narednim danima očekujemo da i dio plaže prema ušću bude gotov, vojska svakodnevno radi i nasipa pijesak sa brda, tako da očekujemo da u narednih sedam Ada u potpunosti bude spremna za sezonu", kazao je direktor HTP Ulcinjska rivijera Bojan Đakonović. Poboljšanjem epidemiološke situacije u cijeloj zemlji, ali i u nekim zemljama regiona i Evrope, turizam dobija polet. Prije samo mjesec dana, situacija je bila neizvjesna i rezervacije su uglavnom bile individualnog karaktera, ali se sada već može očekivati i dolazak grupa iz zemalja okruženja. S. Vukčević

DN: Karađinović „otkucao“ Elezovića, pa mu zapalili hangar?!

Policija provjerava da li je nestanak bivšeg šefa Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj Rudolfa Elezovića, kojem se prije šest dana gubi svaki trag, ima veze sa policijskom akcijom pod kodnim nazivom “Zamka”, kada su uhapšene 24 osobe zbog sumnje da su kao kriminalna organizacija prošvercovali oko 2,5 tona marihuane iz pravca Albanije, preko teritorije Crne Gore, ka zemljama regiona i dalje ka zemljama Evropske unije, pišu Dnevne novine. Naime, nestanak Elezovića dovodi se u vezu sa svjedočenjem jednog od osumnjičenih u slučaju šverca narkotika, ulcinjanina Andrije Karađinovića, koji je, prema saznanjima "Dnevnih novina" dobio status zaštićenog svjedoka. Kako se dalje saznaje, Karađinović je zajedno sa još dvojicom osumnjičenih odao Elezovića, koji je navodno sarađivao sa uhapšenima i osumnjičenima u ovom slučaju. U noći između nedjelje i ponedjeljka, u skladištu koje prema saznanjima naše televizije pripada Karađinoviću navodno je izbio požar, u kom je bilo znatne materijalne štete, ali se istraga o ovom slučaju i dalje sprovodi. Podsjećamo, Rudolf Elezović je funkciju šefa ulcinjske policije obavljao skoro šest godina, sve do 2014. godine. On je jedno vrijeme obavljao funkciju rukovodioca Odjeljenja za suzbijanje krijumčarenja i svih vidova pograničnog i međunarodnog kriminala u Odjeljenju granične policije Bar. U njegovoj nadležnosti su bili nadzor i kontrola prelaženja državne granice u Luci Bar, granični prelazi Sukobin i Bar, kao i cijela državna granica na teritoriji opština Ulcinj i Bar. U akciji "Zamka", uhapšene su 24 osobe, od kojih 15 iz Ulcinja, a tom prilikom oduzeto je pet vozila, gliser, pištolj i lovačka puška kao i vaga za precizno mjerenje, novac, više telefona i SIM kartica.

Ulcinj zadužen 7,2 miliona Eura

Poslanici vlasti i opozicije smatraju da se više ne mogu tolerisati ogromni dugovi crnogorskih opština koji sa neizmirenim obavezama, kreditima i poreskim dugovanjima iznose blizu 350 miliona eura. Pobjeda piše da to međutim nije konačna cifra, jer neizmirene obaveze zaključno sa junom iznose 112 miliona, krediti zaključno sa septembrom 168, a poreski dug zaključno sa novembrom 69 miliona eura. Dug Opštine Ulcinj je 7, 2 miliona eura.

Prostorije Centra za Kulturu ustupljene bez ikakve naknade

Fa­kul­tet za me­di­te­ran­ske po­slov­ne stu­di­je iz Tiv­ta, či­je je  odje­lje­nje od sep­tem­bra otvo­re­no u Ul­ci­nju, bez ika­kve na­kna­de ko­ri­stiti pro­sto­ri­je Cen­tra za kul­tu­ru. Fakultet, kako prenosi Dan, ne pla­ća čak ni tro­ško­ve za elek­trič­nu ener­gi­ju i vo­du, iako će, pre­ma zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, od 20 upi­sa­nih bru­co­ša za pr­vu go­di­nu  pri­ho­do­va­ti 30 hi­lja­da eura. U Cen­tru za kul­tu­ru ka­žu da su pro­sto­ri­je fakultetu ustu­plje­ne na osno­vu od­lu­ke pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Fat­mi­ra Đe­ke, od­no­sno spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji ko­ji je on sre­di­nom lje­ta pot­pi­sao sa pred­stav­ni­kom fa­kul­te­ta.