Nuk respektohen te drejtat pronesore

Nënshkrimi i marrveshjes për akua parkun do të realizohet të marten me 16 dhjetor. Kompania turke Polin e cila ka marrur me qira sipërfaqen prej 25 000 e gjysmë metra katror në prapavin e plazhit të madh, ka kumtuar se ndërtimi i këtij parku do të filloj menjëherë për të qenë gati verën e ardhshme. Pronari i tokës ku do të ndërtohet akua parku Anton Rudoviq të cilit pronesia i është njohur dy herë, do të vazhdojë luftën për të drejtat e tij ligjore dhe kushtetutare. Me nenshkrimin e marreveshtjes, nenkuptohet qe te drejtat pronesore nuk do te respektohen, madje do te jepen per pak mjete, fjala eshte per 30 mije euro ne vit, sepse kjo ndermarrje do te lirohet edhe ng obligimet e pagesave komunale.  

Buxheti i Komunës së Ulqinit për vitin 2015

Shqyrtimi i pare publik në propozim buxhetin e komunës së Ulqinit për vitin 2015 do të mbahet sot në Shtoj dhe Katërkollë, ndërsa të shtunen shqyrtimi publik do të mbahet në sallen e madhe të komunës së Ulqinit. Sipas sekretarit për buxhet dhe financa Valdet Axhemoviq  buxheti i planifikuar për vitin 2015 është 6.8 milion euro.

Sipërfaqja e Akua Parkut u vlerësua më pak se 30.000 Euro në vit

Konzorcimum D.O.O. Ulqin Aqua Park & Entertainment, Bijello Pole zgjedhet si ofertuesi më i volitshëm për dhënien me qira të tokës në Shtoj për ndërtimin e akua parkut në Ulqin.  Sipas  vendimit të Komunes se Ulqinit kjo ndermarrje I plotëson të gjitha kushtet e tenderit. Oferta e ndermarrjes nga Biello Pola eshte  1 euro e 10 cent për m² , keshtuqe për një vit për tokën me sipërfaqe prej 25,498 m²  kjo ndermarrje do te paguaje  28,047.8 euro  ose 841,434 euro për 30 vjet. Vleresimin me te larte prej 100 pikesh per kete ndermarje e ka bere komisioni i veçant i caktuar nga Komuna e Ulqinit.