Konferencija „ Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ministar rada i socijalnog staranja mr Predrag Bošković otvoriće konferneciju pod nazivom „Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“. Konferenciji, koju organizuje Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, će prisustvovati predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom,  državnih institucija i međunarodnih organizacija. Konferencija će se održati 3. decembra u sali stare zgrade Vlade Crne Gore, (Ul. Jovana Tomaševića, bb Podgorica) sa početkom u 12,00 sati.