Këndi i lojrave për fëmijë

Në hapësirat e Qendrës për Kulturë ka nisur realizimi i projektit Tu Kthejmë fëmijëve këndet e lojrave. Prindërit, qytetarët dhe fëmijet nga Ulqini kanë vizatuar simbolet argëtuese – edukative të fazës së parë të projektit. Sponzor i përgjithshëm është CKB banka si dhe me kontributet e tyre financiare kanë marrë pjesë edhe afaristët e Ulqinit.