Kryetari i KKSH-së i dorëzon simbolet kombëtare shqiptare kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi

Kryetari I KKSH-së Faik Nika se bashku me sekretarin e këshillit Lindon Gjelaj dhe deputetin Genci Nimanbegun sot ishin në takim zyrarë te kryetari I Kuvendit te Malit të Zi Aleksa Beçiq. Në këtë takim ata I dorëzuan kryetarit Beçiq simbolet kombëtare të shqiptarëve: Flamurin, Himnin kombëtarë dhe etalonin e stems, të cilat më gjatë do të ruhen në Kuvendin e Malit të Zi. Kryetari Nika për këtë takim u shpreh I kënaqur sepse është arritur të  realizohet një akt final i respektimit të Ligjit për simbolet kombëtare, i cili përcakton se shembujt e simboleve kombëtare të pakicave ruhen në Kuvendin e Malit të Zi, kështu që nga këto momente simbolet kombëtare të shqiptarëve(Flamuri, Himni kombëtar dhe Etaloni i stemës) do të gjenden të ruajtura në ambientet e Kuvendit të Malit të Zi.
“Për shqiptarët kjo është një ditë e veçantë sepse shënon plotësimin e një prej kërkesave tona themelore në promovimi dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Poashtu në takim u diskutua edhe për çështjet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen sot shqiptarët në Malin e Zi në përpjekje për ruajtjen nga fenomenet e asimilimit dhe emigrimit”, theksoi Nika.
Gjatë këtij takimi Kryetari Beçiq ka theksuar se të gjithë pjesëmarrësit e jetës olitike duhet të kontribuojnë në krijimin e kushteve në të cilat pjestarët e popujve pakicë do të realizojnë të drejtat e veta. Beçiq ka lavdëruar pjesëmarrjen aktive t Këshillit Kombëtarë të Shqiptarëve në Mal të Zi, duke vlerësuar se në këtë mënyrë ata i kontribuojnë ndërtmit të harmonisë multinacionale dhe multifetare. „Obligimi ynë I përbashkët është që të ndrtojmë ura të bashkëpunimit, sepse vetëm Mali I Zi I qytetarëve, mund të jetë Mal I Zi I forte, theksoi Beçiq. Sipas Ligjit për zgjedhjen dhe përdorimin public të simboleve kombëtare: etalonin e stemës, flamurin dhe hymnin e vërrteton Këshilli kombëtarë I popujve pakicë dhe ruhen te kryetari I Kuvendit të Malit të Zi.