SHTYHET MBLEDHJA NE UJESJEDHES

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Është shtyrë mbajtja e Mbledhjes se Këshillit Drejtues të ndërmarrjes “Ujësjellës-Kanalizime” në të cilën është dashur të shqyrtohen informata në lidhje me gjëndjen financiare të ndërmarrjes, numrin e punëtorëve, shpenzimet, borxhet, si dhe llojet e kontratave me punëtorët, çështje nga të cilat mvaret edhe kredia me bankën gjermane KFW me vlerë20 milionë euro për sanimin e ujësjellsit dhe kanalizimeve.

Këto informata duhej të dorëzoheshin në mbledhjen e planifikuar , por pasiqë udhëheqësia e ndërmarrjes nuk I ka dorëzuar këto informacione, kryetari i Këshillit  e ka shtyrë mbledhjen duke ju dhënë  afat deri me datën 13 mars për të respektuar dhe përbmushur kërkesat e Këshillit  drejtues.

Share.