Shtyhet gjykimi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shqyrtimi mbi rastin K1 përsëri është shtyrë me datën 6 mars me që eksperti financiar ditën e hënë ka qenë i zënë dhe nuk ka pasur mundësi të marr pjesë në gjykim. I autorizuari i komunës së Ulqinit avokati Filip Jovoviq ka përsëritur se gjygji ekonomik ne Podgoric nuk është kompetent për këtë kontest i cili zgjat tash 30 vjet, me që nuk kemi të bëjmë me çështjet ekonomike juridike. Mbi këto baza , rasti duhet të dorëzohet në gjygjin themelor te Ulqinit.

Share.