Së shpejti shërbimi interaktiv në Shtoj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Në fillim të vitit shkollor në institucionin parashkollor “Solidariteti” janë regjistruar 371 fëmijë , kurse plani dhe programi janë realizuar në mënyrë të plotë , thotë drejtoresha e këtij institucioni Vera Kostiq. Ministria e arsimit në kuadër të kampanjës “Të gjithë në çerdhe” ka përcaktuar që për zonat ku ato nuk ekzistojnë të hapen shërbime interaktive , në të cilët do të qëndrojnë fëmijët që për shkak të largësisë nuk mund të kyçen në arsimimin parashkollor. Një e tillë parashikohet të hapet shpejt edhe në Shtoj.

Share.