Sanksione ose burg

0

4Gjyqet që nga viti ti kaluar kanë filuar të shqiptojnë dënime në interesin publik autorëve të veprave penale për të cilët përcaktohen sanksione financiare ose burg deri në 5 vjet edhe deri më tani  janë dënuar 22 përsona. Në këtë ndërlidhje me shumë punë ka pasur gjyqi themelor në Cetin.

Share.