Rezultatet ekonomike janë inkurajuese

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kryeministri Dushko Markoviq u tha biznesmenëve se fokusi i politikës ekonomike të qeverisë është të forcojë stabilitetin politik dhe makroekonomik duke rritur nivelin e konkurrencës së ekonomisë. Kryeministri gjithashtu deklaroi se Qeveria do të punojë intensivisht në përmirësimin e mëtejshëm të mjedisit të investimeve dhe eliminimin e barrierave të biznesit për investitorët në periudhën e ardhshme. Sipas Markoviq, në të ardhmen, Qeveria e Malit të Zi do të punojë intensivisht në përmirësimin e mjedisit tinvestues dhe eliminimin e barrierave të biznesit për investitorët.

Duke folur për rezultatet e politikës së mëparshme, kryeministri Markoviq tha se investimet e huaja direkte reflektojnë mjedisin e investimeve të Malit të Zi dhe se ato ishin baza për një rritje më të fortë të ekonomisë sonë.

“Trendi i një hyrjeje të fortë neto të investimeve direkte të huaja vazhdoi në gjysmën e parë të vitit 2017 dhe u karakterizua me një rritje prej 33.6% krahasuar me periudhën një vit më parë. Në këtë mënyrë, shpenzimet totale të investimeve në vend në gjysmën e parë të vitit 2017 kontribuan në rritjen reale të ekonomisë prej mbi 4%, që është mbi parashikimin fillestar të qeverisë “, tha kryeministri.

Share.