Qendra ditore me dhomë senzorike.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Qendrës ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena” është pajisur me mjetin më bashkëkohor.

Drejtori i Qendrës në fjalë Bilal Alaj ka nënshkruar kontratën për sigurimin e dhomës senzorike me ministrin e financave në Qeverinë e Malit të Zi Radoje Zhugiq me vlerë prej 15 mijë euro.

Sigurimi i këtij mjeti do të mundësojë që në mënyrë më kualitative dhe bashkëkohore të trajtohen fëmijët në mënyrë individuale

Share.