Projekti 3000+ : Kushte të favorshme për instalimin e paneleve diellore

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisioni për Investime në Sektorin e Energjisë Elektrike ka marrë një vendim për realizimin e projektit Solari 3000+, i cili do të përqendrohet në prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme, dhe t’u mundësojë qytetarëve, në kushtet më të favorshme, të prodhojnë energji të rinovueshme.

Nga EEMZ njoftoi se projekti, i cili do të realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit, përfshin instalimin e paneleve diellorë në 3,000 objekte individuale të strehimit që janë të përshtatshme për prodhimin e energjisë diellore.

“Kur qytetarët të paguajnë pajisjet e tyre, për çka periudha është  nga pesë deri në shtatë vjet, energji  që shpenzojnë më pas do tu mbetet falas ”, sqaroi krye u EEMZZ Millutin Gjukanoviq.

Share.