Projekte të përbashëta të ballkanit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekretari shteteror I integrimeve evropiane dhe koordinatori I IPA- programeve , Aleksandar Andria Pejoviq,ka marre pjese ne Durres ne takimin e perbashket te Grupit punues per culture dhe shoqeri te Keshillit te bashkepunimit rajonal. Sic raportohet, qellimi I projektit “Kultura per integrime dhe zhvillim“ eshte vendosja e mekanizmit per ndarjen e granteve dhe ndihma teknike mbi valorizimin e promovimin e trashegimise kulturore te vendeve te Ballkanit Perendimor.

Share.