Prej 8 gushtit qytetarët mund të marrin dëmshpërblim për mungesë të energjisë elektrike

0

Prej datës 8 gusht përdoruesit e energjisë elektrike në Mal të Zi do të kenë mundësi që të marrin dëmshpërblim për mungesë të furnizimit me energji elektrike. Ky kompensim mund të jetë nga 20 deri në 200 euro. Gjithashtu mund ti drejtohen me ankesë Elektroekonomisë së Malit të Zi nëse nuk janë të kënaqur me cilësinë e furnizmimit me energji elektrike. E drejta për kompensim fitohet në rastet kur mungesa e energjisë elektrike është më e gjatë se 24 orë.

Share.