Pjesmarrja e qytetarëve

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komuna e Ulqinit do të duhej të promovonte mekanizmin e pjesmarrjes së qytetarëve në vendim marrje, qëndron në rekomandimin e qendrës për zhvillimin e organizatave joqeveritare në raportin e publikuar mbi menaxhimin e vitit të kaluar. Duhet harmonizuar vendimet ekzistuese dhe sjellë vendime të reja me të cilet avancohet bashkëpunimi me sektorin civil dhe pjesmarrja e qytetarëve në vendimmarrje, harmonizimin e faqes së internetit të komunës me personat që kanë të pamunit e dobësuar si dhe të botohen në faqen zyrtare aktet të cilat i miraton kryetari i komunes – theksohet ne raport.

 

Share.