PERSERI NE PROCES RAJONALIZIMI I SHTEPISE SE SHENDETIT