Përparimi i Malit të Zi në BE varet gjithashtu nga vullneti politik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Përparimi në rrugën e BE nuk varet vetëm nga zbatimi i dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, por është e nevojshme të tregohet vullnet më i fortë politik në nivelin qeveritar, sipas një dokumenti jozyrtar të KE për Kapitujt 23 dhe 24. Raporti vë në dukje se pas një ndryshimi në përbërjen e shumicës qeverisëse që nga zgjedhjet e gushtit dhe formimit të një qeverie të re, funksionimi i strukturave administrative në fushën e sundimit të ligjit përballet me sfida të reja, “për shkak të zëvendësimeve të përhapura dhe ndryshimet në nivelet e menaxhimit, duke përfshirë një grupe pune për të dy kapitujt (23 dhe 24), të cilat parandaluan vazhdimin e aktiviteteve të tyre ”.

Kjo është një çështje që, siç theksojnë ata, duhet të zgjidhet urgjentisht.

Megjithatë, Komisioni thekson se përmbushja e standardeve të përkohshme në Mal të Zi nuk varet vetëm nga zbatimi i planeve të përshtatshme të veprimit dhe dokumenteve strategjike. “Kjo gjithashtu nënkupton një demonstrim të vullnetit më të fortë politik në nivelin e qeverisë për të adresuar sfidat e mbetura, veçanërisht në fushat e mbuluara nga Kapitulli 23 dhe ato nën juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë dhe të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave. Kjo përfshin refuzimin dhe dënimin e çdo mohim, relativizim ose keqinterpretim të gjenocid në Srebrenicë “, thuhet në non peper.

Share.