Përparim në promovimin e gjuhëve të pakicave

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mali i Zi ka arritur përparim të dukshëm në promovimin e përdorimit të gjuhës së popujve pakicë, sidomos asaj shqipe, por ekoma ekzistojnë probleme me përdorimin e gjuhës rome, thuhet në raportin e Këshillit të Evropës.

Pakica shqiptare në Mal të Zi ka të drejtë të marrë edhe dokumentat personal në gjuhën e vet, çka cilësohet si mjaft pozitive, si dhe të drejtë përdorimi në administratë, gjykatë dhe media. Theksohet nevoja e mëtejshme e promovimit të gjuhëve boshnjake dhe kroate, megjithë bazën e ngjajshme me gjuhën malazeze, e cila krijon lehtësi në implementimin e tyre.

Share.