Përfunduan procedurat për kredi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kredia e marre nga Atllas Bankës në shumën prej 1.2 milion euro do të duhej të jetë operative  gjatë dy javëve në vazhdim. Procedurat e duhura për të marr kredinë tashmë kanë përfunduar. Pjesa më e madhe e ketyre mjeteve do të orjentohet për shlyerjen e borxheve përkatësisht të pagave të të punësuarve në administratën lokale, dhe në ndërmarrjet publike që është themëluese komuna.

Share.