PËRCILLEN ZHVILLIMET NË KRIPORE

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisioni evropian do të vazhdojë të përcjell zhvillimet lidhur me kriporen e Ulqinit dhe nga kjo çështje do të varën bisedimet e mëtejme të Malit të Zi me Brukselin si dhe mbyllja e kapitullit 27 i cili ka të bëjë mjedisin. Kështu ka vlerësuar kryetari i Komisionit evropian, Dirk Llange. Shefi i njësisë për Malin e Zi në Drejtorinë e përgjithshme për politikën fqinjësore dhe zgjerimin, Dirk Llange.

Share.