PAPUNËSIA SFIDË E MADHE NË MALIN E ZI

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shkalla relativisht e ulët e punësimit prej rreth 50.4 për qind është njëra ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet Mali i Zi në rrugën evropiane, ka kumtuar ministrja për punë dhe kujdesen sociale, Zorica Kovaçeviq. Ajo konsideron se tranzicioni ka shkaktuar shpërndarjen e forcës punuese ndërmjet sektorit prodhues dhe atij të shërbimeve, por nga ana tjetër ky proces nuk është zhvilluar me dinamikë e cila do të mundësonte që të absorbohen vendet e humbura të punës.

Share.