Numër i vogël i paraqitjes së qiradhënësve të dhomave

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekretari për ekonomi Agron Ibrahimi tha se sipas të dhënave në Komunën e Ulqinit ka 52 hotele të regjistruar,ndërsa 1.520 është numri i shëpiave që merren me dhënijen e  dhomave me qira ku përfshihen 18.000 shtretër, çka sipas tij nuk paraqet gjendjen reale. Si problem tjetër u cek edhe puna pa leje e taksive, ku gjer më tani me këtë veprimtari mund të merren vetëm 105 persona  që e kanë regjistruar veprimtarinë e vet, kurse numri i tyre në rrugë është më i lartë.

Share.