Nuk dihet numri i saktë

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale e Malit të Zi do të di  pas skadimit të  afatit të Ligjit mbi pensionet  dhe sigurimin invalidor numrin e të punësuarve të ndërmarrjeve që kanë shkuar në likuidim.

Me ndryshimet ligjore, të drejtë pensionit të moshës kanë meshkujt të cilët kanë  30 ,gjegjësisht femrat  25  vjet stash të ndërmarrjeve shtetërore që janë likuiduar.

Share.