Njoftim nga Organizata Turistike e Tuzit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Organizata Turistike e Tuzit, që nga themelimi, i është qasur punës në organizimin e mirëfilltë për tu dëshmuar si institucion i domosdoshëm në kuadër të komunës së Tuzit. 

Andaj, nga kjo organizatë njoftojnë të gjithë ata që kanë obligim ligjor të paguajnë taksën e qendrimit, se atë, në të ardhmen, mund ta paguajnë përmes Organizatës Turistike të Tuzit, në nr. 530-3373205-20. të xhirollogarisë. Ndërkohë,  të gjithë të interesuarit  mund të ndihmojnë OTT, përmes kontributit të anëtarësimit në këtë organizatë në nr. xhirollogarisë: 530-337320714.

Share.