Nimanbegu: Reformë urgjente në arsim, libra falas dhe decentralizim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Deputeti shqiptare ne kuvendin e malit te zi Genci Nimanbegu gjate diskutimeve ne seancen e Kuvendit lidhur me pikën  e rendit të ditës mbi arsimimin, tha se kur eshte ne pyetje arsimimi ai ka nevoje per reforme urgjente.

“Arsimi në Mal të Zi është një sistem që meriton reformë dhe prandaj, sipas asaj që thuhet këtu, dispozitat meritojnë absolutisht mbështetje sic jane  librat shkollor falas dhe decentralizimi i parashikuar në mënyrën e menaxhimit të shkollës ose zgjedhjen e drejtorëve, madje edhe ndryshimin e drejtorëve, sidomos kete vit për një arsye sepse sistemi arsimor në vendin tonë sigurisht që është rrezikuar në dhjetë vitet e fundit shumë më shpejt se sa më parë, por mbaj mend që profesioni i mësuesit dhe profesorit nuk eshte vlerësua kurrë në Mal të Zi, as në Jugosllavi, sepse nëse do të kishte qenë i vleresuar ai do të ishte paguar më shumë.

Gjatë mandatit tim si Kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi, unë kisha një aktivitet të cilin e theksoj me  krenari, dhe ky është seminari që kemi bërë në vitin 2014 mbi pozitën e arsimit në gjuhën shqipe në Mal të Zi, sepse ju e dini , në Mal të Zi mësohet në dy gjuhë: shkollat ​​janë në gjuhën me katër emra dhe në gjuhën shqipe dhe arsimi në gjuhën shqipe i ka problemet e veta që i kemi theksuar qtëherë dhe i theksoj edhe tani, ato janë problemet  në histori dhe gjeografi dhe në ato lëndë ku mësohen identitetet kombëtare, të cilat duhet forcuar. Në përfundimet e seminarit ndër të tjera ne shënuam se është i tepruar politizimi i sistemit arsimor dhe centralizimi dhe se kjo është e dëmshme për shkollim, prandaj kjo është arsyeja pse unë i mbështes propozimet e shtruara këtu.

Mënyra në të cilën ministria trajton çështjet e pakicave dhe arsimin në gjuhën shqipe pasqyrohet në faktin se edhe sot nuk kemi një drejtori për arsimin në gjuhën e pakicës dhe nuk kemi një person të caktuar që e bën ketë punë. Prandaj, varet nga ju anëtarët e shumicës qeverisëse nëse dëshironi të trajtoni arsimin në gjuhët e pakicave ose në gjuhën shqipe si e vetmja gjuhë  që përdoret në Malin e Zi si gjuhe e pakicës në shkolla. Duhet ta rregulloni  këtë çështje urgjentisht.

Me gjithë mbështetjen dhe dyshimet e mia që shpreha në punën e këtij ligji, hapat e ndërmarrë meritojnë lavdërim, megjithëse nuk ishin aq të duhur sa të shkonin deri në fund, sepse pjesëmarrja e qeverisjeve lokale është thelbësore jo vetëm në zgjedhjen e drejtuesve të shkollave, por edhe në financimin e shkollave, pastaj disponimin me pronën, dhe këto janë çështje të centralizimit real.

Share.