Nimanbegu në takim me Komisionin e Venedikut: Nuk duhet të fiket institucioni për të ndryshuar prokurorin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisioni I Venedikut ka mbajtur takimie me Klubet e deputetëve të Kuvendit të Malit të Zi, në të cilin mori pjes edhe deputeti i Listës shqiptare Genci Nimanbegu. Në takim është diskutuar mbi Propozim ligjet mbi ndryshimet ne Ligjin mbi prokurori dhe Ligji mbi prokurori specijale mbi krim të organizuar.

Deputeti Nimanbegu, ne postimin e tij tha se I njohtoi bashkëbiseduesit nga Komisioni I Venedikut  mbi qëndrimin e Listës Shqiptare për këto propozim ligje.

“Institucionet e prokurorisë të themeluara me ndryshime kushtetuese të vitit 2013 me qëllimin e ngritjes së pavarsisë së Prokurorisë Shtetrore dhe Specijale si dhe ngitjes së dijalogut në Kuvend pasi që Prokuroi Gjeneral dhe Këshilli i Prokurorisë zgjidhet me shumicë të kualifikuar votësh, gjë që ky ligj menjanon apo mundëson influencë të mundëshme politike ose grupeve të interesit.

Nuk duhet të fiket institucioni (rithemelohet me emër tjetër) për shkak të qëllimit që të ndryshohet prokurori. Në çdo institucion ka njerëz profesional dhe të ndershëm. Akuzat për korrupcion të mundshëm duhen shikuar konkretisht e jo në përgjigjësi për një profesion.

Prokuroria në kohën e fundit tregon një inicijatvë më të zellshme se në të kaluarën që të bën të mendosh për arsyet e kësaj sjelljeje.

Qytetarëve i nevojiten instucionet të besueshme dhe profesionale dhe ky është qëllim i yni politik.

As në vitin 2014 nuk  kemi votuar për Prokurorin në Kuvendin e Malit të  Zi, gjë që edhe pas shumë vitesh nuk është treguar si gabim.

Zhvillimet politike të fundit në Mal të Zi ndikojnë që kërkesat politikë të përfaqësuesve të Shqiptarëve në Mal të Zi gjithmonë ndikohen dhe vlerësohen jo në fokusin e debatit real politikë për shkak të kontradiktave dhe ndarjeve në mes të popullësisë tjetër në Mal të Zi.

Bile edhe ligji zgjedhorë dëshmon që ka pak aksion afirmativ sepse përfaqsimi ynë çdoherë nga 2012 në Kuvend është me i kushtueshëm në vota se sa të partive tjera.

Sidoqoftë duhet insistuar në dijalog në mes të pozitës dhe opozitës për arritjen e Ligjit të dakorduar dhe të mbahet kushti që kandidati të ketë konsensus pas dijalogut të mirëfillt parlamentar. Pozita e tanishme kur ishte opozite bojkotonte vetë Kuvendin ose votimin e Kondidatëve për prokurori gjë që tani e vështirson dijalogun politikë”, tha Nimanbegu pas takimit me Komisionin e Venedikut.

Share.