Nimanbegu: Më shumë investime në bujqësi, produktet vendore investim i qëlluar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ditë më pare në kuadër të Pyetjeve të deputetëve, deputeti Genci Nimanbegu I shtruar pyetje ministrit të bujqësisë Aleksandar Stijoviq lidhur me mjetet e dedikuara për bujqësi për komunat Ulqin, Tuz, Plavë dhe Guci.Pyetja vijon:

Sa  mjetet finansiare  i ka ndarë Ministria e bujqësisë  si mbështetje për zhvillimin e bujqësisë në vitin 2021, përmes subvencioneve dhe aktiviteteve të rregullta të ministrisë, e poashtu në mënyrë  të ndarë  edhe përmes masave të Qeverisë së Malit të Zi për zbutjen e situatës nga pandemija për bujq dhe blektor, me të dhëna nga komunat: Plavë, Guci, Tuz dhe Ulqin me të dhëna krahasuese nga vitet  2018, 2019 dhe 2020.

Në përgjigjen e ministrit dhënë deputetit Nimanbegu e ka njoftuar me të dhëna krahasuese për 4 vite në 4 komuna, në periudhën 1 janar-30 prill, siç janë :

Pagesat e pleqërisë:

-viti 2018 – 181.348 mije euro

-viti 2019 – 182.193 mije euro

-viti 2020 – 181.034 mije euro

-viti 2021- 198.989 mije euro

Pagesat për grumbullimin e qumshtit:

-viti 2018 – ZERO euro

-viti 2019 – 10.395 mije euro

-viti 2020 – 204.097 mije euro

-viti 2021- 66.477 mije euro

Sipas ministrit Stijoviq duke i krahasuar këto të dhëna, ai konstaton se ky është tregues se ka ekzistuar një parregullësi në kryerjen e pagesave, të cilat janë dhënë edhe me vones për vitin e kaluar ose si avans për  vitin  e ardhshëm, prandaj kemi një disbalans kaq të madh. Ministri Stijoviq  tregoi poashtu se tani në vitin 2021 pagesat janë duke u kryer në mënyrë mujore.

Në diskutimin e mëtejshëm, deputeti Nimanbegu theksoi edhe problemin me të cilin ballafaqohen bujqin në përgjithësi, si dhe problemin e mosfinancimit të Komunës së Tuzit e cila drejtpërdrejt e dëmton edhe bujqësinë, sepse vitin e kaluar kanë finansuar bujqësinë me 150 mijë euro, kurse këtë vit kanë planifikuar  272 mijë euro.

Problemi kryesor është vonesa e sjelljes së Ligjit mbi buxhetit, e cila shkakton pasoja në ekonomi sepse në të gjitha veprimtaritë nuk ka mjete financiare të cilat e gjenerojnë prodhimin  shoqërorë.

“Nëse Mali i Zi është në gjendje të prodhojë disa qindra milion ushqim, mendoj se ky numër mund të vlerësohet në rreth 500 milion,  dhe kjo  do të thotë  se mund të jetë rreth 10 përqin e prodhimit tonë bruto. Ne duhet që së paku pjesën e dhjetë të saj ta drejtojmë kah bujqësia, sepse  investimi në bujqësi shumë më mirë do ti kthehet shtetit se sa  investimet në aktivitete tjera”, theksoi Nimanbegu.

Share.