Nenshkruhet Memorandum Bashkëpunimi midis Kuvendit dhe Parlamentit Ndërkombëtar për Tolerancën dhe Paqen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

U nënshkrua  Memorandum Bashkëpunimi midis Kuvendit te Malit te Zi dhe Parlamentit Ndërkombëtar për Tolerancën dhe Paqen, I cili u nënshkrua nga Presidenti i Parlamentit Aleksa Bečić dhe Presidenti i Këshillit Global për Tolerancën dhe Paqen Ahmed Mohamed Alxharvan.

Në Memorandum thuhet, ndër të tjera, që palët krijojnë marrëdhënie të qëndrueshme për të shkëmbyer çështje parlamentare në fushën e tolerancës dhe paqes, konsultohen dhe ndihmojnë njëra-tjetrën në mënyrë që të diskutojnë tema me interes të përbashkët në fushën e tolerancës dhe paqes për të zhvilluar bashkëpunimin parlamentar në lidhje me arkivat e ndryshme që përfaqësojnë interesa të përbashkëta për sa i përket tolerancës dhe paqes, ata këshillohen kur është e nevojshme, veçanërisht kur organizohen ngjarje të përbashkëta dhe bashkëpunuese.

Këshilli Global për Tolerancën dhe Paqen (GCTP) është një organizatë ndërkombëtare qëllimet e së cilës përfshijnë: afirmimin e vlerave të tolerancës dhe kulturën e paqes; lufta kundër diskriminimit, sektarizmit fetar, etnocentrizmit, si dhe intolerancës sektare midis njerëzve; dhe zhvillimin e normave të së drejtës ndërkombëtare në mënyrë që të forcojë parimin e tolerancës për të arritur paqen. Puna e tij bazohet në parimet demokratike të bazuara në të drejtën dhe konventat ndërkombëtare. Misioni i tij kryesor është të përhapë një kulturë të tolerancës dhe paqes, dhe të adresojë problemet e paqes në botën moderne përmes përbërësve të saj të ndryshëm, të tilla si IPTP dhe Asambleja e Përgjithshme.

Share.