Në pension 20 punëtor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Numri i punëtorëve në komunën e Ulqinit zvoglohet për 20 veta, me që me ta është arritur marrëveshje për të vajtur në pension. Ky është rrezultati i dakordimit me Ministrin e financave dhe komunën e Ulqinit, në kuadër të planit të sanimit. Nëpunësve të cilët shkojnë në pension do të u shlyhen të gjitha borxhet, paguhen kontributet dhe obligimet tjera.

Share.