Mund të ndikoj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kërkimet dhe prodhimi i naftës dhe gazit në bregdetin e Malit të Zi mund të ndikojë në ekonominë e Malit të Zi, por eksploatimin eventual duhet shqyrëtuar në hollësira dhe analizuar atë para se nisë projekti , kanë vlerësuar në biznis aleancën montenegro. Ata vlerësojnë se efektet varen nga eksploatimi i naftës dhe gazit rreth të ardhurave më të mëdha se  Mali i Zi realizon nga turizmi dhe veprimtaritë ekonomike mjedisore që është edhe orjentim strategjik i vendit.

Share.