MOGUL: TRAJNIME TE LIDEREVE TE RINJ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ojq MogUL ka filluar me organizimin e seminarit me temen
trajnimi i liderave të rinj për çështje publike, dhe ka shpallur konkursin per pjesemarrje ne kete shkolle.
Shkolla perbehet nga dy module dhe do të mbahet në fund të Shtatorit në Ulqin dhe Tiranë.
Moduli i pare: do të organizohet ne Ulqin ku do te diskutohet për çështje përmbajtësore si mendimi politik, ekonomia, proceset dhe institucionet politike marrëdhëniet ndërkombëtare, decentralizimi, integrimi evropian etj.
Moduli i dytë do të mbahet në Tiranë dhe do të merret me çështje më praktike dhe konkrete, do të diskutohet për mediat dhe komunikimin, fushatimet dhe marrëdhëniet me publikun dhe vizitë institucioneve shtetërorë të Shqiperisë dhe vizitë televizionit TopChanel.
Për të aplikuar mund te dërgoni tek adresa e emailit mogul@t-com.me, një CV tuaj dhe një letër të shkurtër motivimi.

Share.