Ministria nuk duhet të ndërhyjë në transformimin e kontratës

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Shoqata e  arsimtarëve të grupit  të lëndëve shoqërore  i bëri thirrje Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sporteve që të mos pengojë punonjësit të cilët janë të punësuar  me kontratë të përkohshme  të transformojnë kontratat e tyre për një kohë të pacaktuar, nëse plotësohen kushtet ligjore.

Kryetarja e  Shoqatës, Stanka Vukçeviq , tha se Ministria e Arsimit informoi institucionin arsimor se shndërrimi i kontratës ,nga një kohë e caktuar, në një kohë të pacaktuar kërkon pëlqimin e ministrisë përkatëse “në përputhje me rregulloret ligjore pozitive”.

“Shoqata dënon me forcë dhe kundërshton një mesazh të tillë, i cili, siç thuhet në mesazhin e Ministrisë, nuk është në përputhje me rregulloret ligjore pozitive,” tha Vukçeviq.

Ajo shpjegoi se është në përputhje me rregulloret që një punonjës fiton të drejtën për të transformuar një kontratë nga një kohë e caktuar në një periudhë të pacaktuar kohe nëse puna është e sistemuar, nëse shpallet një konkurs për një punë të tillë, dhe nëse ai ka tre vjet të shërbimit, me një pushim deri në 70 ditë.

“Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sporteve nuk ka të drejtë të kërkojë pëlqim nga institucionet arsimore, përkatësisht nga drejtorët e shkollave, për transformimin e kontratës,” tha ajo

Vukçeviq  tha se Ministria jep pëlqimin e saj vetëm për Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës të institucionit arsimor, dhe jo për emrin dhe mbiemrin e punonjësit.

“Ne inkurajojmë kolegët me një kontratë pune me kohë të caktuar për të mbrojtur të drejtat e tyre, të kontaktojnë Shoqatën ose inspektimin kompetent për marrëdhëniet e punës në mënyrë që të fitojnë të drejtën e transformimit,” tha Vukçeviq.

Shoqata, siç deklaroi ajo, dënon mesazhin e Ministrisë se të gjitha kontratat që u transformuan në periudhën e mëparshme, pa pëlqimin e atij departamenti, do të “kontrollohen me kujdes të veçantë”.

Share.