Marrëveshje bashkëpunimi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Përfaqesuesit e qeverisë dhe të institucioneve të drejtësisë kanë nënshkruar marrëveshje mbi bashkëpunimin e zbatimit të projektit të avansimit të efikasitetit të fushës së drejtësisë nëpërmes teknologjisë së informacioneve , që kap një vlerë prej 920 000 euro. Projekti do të realizohet deri në vitin 2017 edhe këtë dokument e kanë nënshkruar ministri i drejtësisë Dushko Markoviq , kryetaria e gjygjit suprem Vesna Medenica , prokurori shtetëror Ivica Stankoviq dhe kryetari i këshillit gjyqësorë Vlladen Vukceviq.

Share.