Manifestim kushtuar Parkut të Natyrës Kriporja e Ulqinit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

BirdSaltPeople Fest manifestim kushtuar Parkut të Natyrës Kriporja e Ulqinit dhe përvjetorit të shpalljes të Malit të Zi shtet ekologjik.

Ne këtë manifistim u prezantuan prodhimet vendore te prodhuara nga banoret lokal , si dhe u prezantuan fituesit e projekteve te dy granteve te fundit

Me përkrahje të Komunës së Ulqinit, ky manifestim organizohet nga OJQ Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc me mbështetjen e Euronatur, CZIP-it dhe MAVA në kuadër të projektit ” 𝑈𝑙𝑐𝑖𝑛𝑗 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 – 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑘𝑒𝑦 𝑤𝑒𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒”

Share.