MALI I ZI KA KAPACITET PËR REFUGJATËT

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mali i Zi ka mjaft kapacitete për zgjedhjen e çështjeve të fluksin e refugjatëve dhe azilantëve nga rajonet e krizave në pajtim me konventat ndërkombëtare, u kumtua nga ministria për punë dhe kujdesin social. Drejtori i këtij resorit në drejtorinë për strehimin e refugjatëve Zhelko Shofranac është takuar me shefen e njësisë për administrimin e migrimit për rajonin e Mesdheut, Gjulia Falzoi. Nga ministria për punë dhe kujdesin social u kumtua se në këtë takim u shkëmbyen përvojat nga fusha e migrimit dhe azilit.

Share.