Lehtësira për ndërtuesit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Qeveria e Malit të Zi planifikon thjeshtësimin e procedurës për ndërtimin e objekteve  duke hequr nevojën e lejes së ndërtimit, dhe duke  e ndërruar atë me dokumentacionin e nevojshëm për ndërtim sipas ligjit, janë disa nga të rejat e Draftit të ligjit për planifikim dhe ndërtim.

Gjithashtu edhe legalizimi i objekteve do të trajtohet në këtë ligj, i cili parasheh legalizimin e tyre vetëm nëse objekti është i paraparë me dokumentacionin planifikues në fuqi , apo Planin e rregullimit të përgjithshëm  të Malit të Zi.

 

Share.