Lajka pjesemarres ne Konferencen Nderkombetare per media

0

Me datat  9 dhe 10 tetor ne Podgorice eshte mbajtur Konferenca Nderkombetare mbi qendrueshmerine e mediave dhe mbi medelet e suksesshme te puneve mediatike, e organizuar nga Misioni I OSBE-se ne Podgorice dhe Shkup, ne bashkepunim me Asociacionin mediatik te Evropes Juglindore. Ne focus te konferences ishte aspekti praktik I funksionimit mediatik,me theks te posacem tek praksat me te mira te avancimit te punes se shtypit dhe mediave digjitale.poashtu eshte diskutuar mbi investimet e mediave ne kapacitetet eveta si dhe mbi vendosjen e sfidave locale ne agjenden rajonale dhe rendesise se rrjeteve sociale per promovimin e permbajtjeve programore. Ne takim ishin te pranishem perfaqesues te larte shteterore dhe mediatik te Malit te Zi dhe rajonit, kurse TV Teuta eshte perfaqesuar nga pronari Nexhad Lajka.

Share.

Comments are closed.