Lajka pjesemarres ne Konferencen Nderkombetare per media

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Me datat  9 dhe 10 tetor ne Podgorice eshte mbajtur Konferenca Nderkombetare mbi qendrueshmerine e mediave dhe mbi medelet e suksesshme te puneve mediatike, e organizuar nga Misioni I OSBE-se ne Podgorice dhe Shkup, ne bashkepunim me Asociacionin mediatik te Evropes Juglindore. Ne focus te konferences ishte aspekti praktik I funksionimit mediatik,me theks te posacem tek praksat me te mira te avancimit te punes se shtypit dhe mediave digjitale.poashtu eshte diskutuar mbi investimet e mediave ne kapacitetet eveta si dhe mbi vendosjen e sfidave locale ne agjenden rajonale dhe rendesise se rrjeteve sociale per promovimin e permbajtjeve programore. Ne takim ishin te pranishem perfaqesues te larte shteterore dhe mediatik te Malit te Zi dhe rajonit, kurse TV Teuta eshte perfaqesuar nga pronari Nexhad Lajka.

Share.