Kriporja e Ulqinit hyn në listën Ramsar të lokaliteteve të mbrojtura

0

Kriporja e Uqinit më në fund është regjistruar në listën Ramsar të lokaliteteve të mbrojtura kënetore, me çka ky ekosistem i bashkangjitet edhe 2200 lokaliteteve të tjera të mbrojtura anembanë botës. Hyrja në këtë listë u mundësua pas shpalljes së saj zonë e mbrojtur. Konventa Ramsar i deyron vendet nënshkruese që të mbrojnë zonat kënetore në territorin e tyre dhe paraqet një kornizë të mirë për shfrytëzim të qëndrueshëm të këtyre lokaliteteve.

Share.