Konsultimet e regjistrimit sipas standardeve të BE -së

Pinterest LinkedIn Tumblr +

I gjithë procesi i konsultimit për përgatitjen e Projektligjit të Regjistrimit u krye në mënyrë që të respektohen plotësisht standardet profesionale, rregulloret e BE -së që na lidhin si vend kandidat, si dhe legjislacioni kombëtar në këtë fushë, tha Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale.Departamenti pretendon se nuk ka shkelje të rregulloreve.

Departamenti u përgjigj një ditë pas letrës nga drejtoresha e MONSTAT, Gordana Radojeviç, se mënyra në të cilën ata po përpiqen të bëjnë përgatitjet për regjistrimin e popullsisë këtë vit është në kundërshtim me legjislacionin e brendshëm dhe standardet evropiane.

Departamenti i Qeverisë kujton se në përputhje me Dekretin për organizimin dhe mënyrën e punës së administratës shtetërore, Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale mbikëqyr ligjshmërinë dhe përshtatshmërinë e punës dhe ligjshmërinë e akteve administrative dhe aktiviteteve të tjera administrative të Administratës së Statistikave.

Ministri Millojko Spajiq, për letrën nga Radojeviq, thekson se ajo në mënyrë të përsëritur thekson “këmbënguljen e përfaqësuesve të Ministrisë së Financave dhe Mirëqënies Sociale në takimet për të hequr dorë nga respektimi i procedurave të përcaktuara ligjërisht dhe standardit evropian të cilësisë”.

“Ne me përgjegjësi e refuzojmë këtë si të pasaktë, pasi i gjithë procesi i konsultimit për përgatitjen e projektligjit u krye në mënyrë që të respektohen plotësisht standardet profesionale, rregulloret e BE -së që na lidhin si vend kandidat, si dhe legjislacioni kombëtar në këtë fushë,” shkroi ai. në një deklaratë.

Share.