KONFERENCA ZGJEDHORE E KK TE PDS-se NE ULQIN ME 30 QERSHOR

0

Konferenca zgjedhore e Keshillit komunal te Partise Demokratike te Socialisteve ne Ulqin do te mbahet me daten 30 qershor, keshtu eshte vensosur ne Keshillin komunal t; kesaj partie. Sic thuhet ne kumtese, kryetari I KK Loro Nrekiq I ka njoftuar te pranishmit me planin e aktiviteteve qe I paraprijne konferences zgjedhore. “Ne kuader te aktiviteteve te rregullta, ne periudhen e ardhshme do te mbahen mbledhjet e te gjitha organizatave vendore ne te cilat do te propozohen perfaqesuesit per konferencen zgjedhore komunale, si dhe kandidatet per perberjen e re te Keshillit komunal”, thuhet ne kumtese.

Share.

Comments are closed.