Komuna shpall thirrje publike për pajisjet e zjarrfiksëve

0

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirrje publike për blerjen e pajisjeve për Shërbimin e mbrojtjes dhe shpëtimit në Ulqin, i cili ka mungesa që ndikojnë në efikasitetin e punës. Planifikohet që vlera të jetë në lartësi prej 8.800 euro. Ofertat mund të dorëzohen ditët e punës deri me 17 korrik, kurse hapja e tyre do të mbahet të njëjtën ditë në ora 11.00.

Share.