Këshilli për bashkëpunim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Këshilli për bashkëpunim me mërgimtarët do të formohet si trup këshillëdhënës i Malit të Zi i cili do të ndihmojë në hartimin dhe realizimin e strategjisë  si dhe i aktiviteteve të përgjithshme  në bashkëpunimin me mërgimtarët. Themelimi i Këshillit është paraparë me propozim ligjin për bashkëpunimin e Malit të Zi me mërgimtarët të cilin sot do ta shqyrtojnë anëtarët e këshillit për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe mërgimtarët.

Share.